Hej mikroer

I bedes tilmelde jer de kommende mikromøder, så vi ved hvem der kommer, og så vi kan sørge for en planlægning der lever op til myndighedernes krav.
Under hver dato skal I svare ja eller nej til om jeres mikrospejder deltager.
Møderne er som sædvanlig fra 17:30-19:00.
Venlig hilsen Kenneth