Invitation til Midsommerfest 12. juni
2019

Vi vil, i
Kong Knud Division genoplive tidligere tiders tradition, nemlig midsommerfesten,
som hvert år blev afholdt i juni måned i Den Fynske Landsby. I den anledning
vil vi gerne invitere alle grupper i Kong Knud Division samt Odenses øvrige
spejderkorps og FDF. Vi synes det kunne være sjovt at samle rigtig mange til en
festlig fælles oplevelse i Landsbyen.

Program

17.15  Sortebrødrene mødes ved Svømmehallen på Klosterbakken
17.30           Spejderne
mødes på Flakhaven

17.45           Afgang
fra Flakhaven. Grupperne går med deres faner.
18.45           Ankomst
til den Fynske Landsbyen hvor f
orældre evt. slutter sig til. 
Tamburkorpset
spiller mens spejderne placerer sig og faneborgen etableres.

19.00           Festen
starter og bålet tændes
    Sange
og festlige indslag
20.25           Afslutning        

Arrangementet er gratis for spejderne.
Forældre og søskende der deltager betaler 20 pr. person til Sortebrødrene. Betalingen sker ved overførsel på Mobilepay til nr. 10568 (skriv spejderens navn på overførslen)
Betaling senest den 20-maj 2019 kl. 19 

Børn
og forældre medbringer evt. madpakker, da der ikke bliver mulighed for at handle
i Landsbyen.
Festlige
indslag fra de forskellige grupper vil være velkomne og aftales i forvejen med Anders
eller Lars fra divisionen.

Mere
information følger når vi nærmer os Midsommerfesten 2019.

Spejderhilsen
DDS
Kong Knud Division