Onsdag  den 26. februar 2020
afholder Sortebrødrene  grupperådsmøde 

Mødet starter kl. 19:30 og afholdes i spejderhytten.

Alle forældre og medlemmer over 15
år, indkaldes hermed til mødet. 

Grupperådsmødet er vores
spejdergruppes årlige generalforsamling. 

Alle forældre til medlemmer under 18
år er automatisk medlem af grupperådet. 

Grupperådet består af forældre, lederne, den valgte bestyrelsen og
spejdere over 15 år. 

Alle medlemmer er stemmeberettiget til
grupperådsmødet. 

Det vil glæde os at se jer alle! 

Med venlig hilsen

Formand Kim Holst