Grundlovsdag

Årsdagen for vedtagelsen af Danmarks første grundlov 5. juni 1849.

Danmarks Riges Grundlov, som den rettelig hedder, indeholder regler for statens styre og borgernes rettigheder. Grundloven står over andre love og kan ikke ændres ved almindelig lov.

Den første grundlov af 1849 overførte den lovgivende magt fra kongen til to folkevalgte kamre, folke- og landstinget. Valgretsalderen fastsattes til at gælde mænd ældre end 30 år.

I 1866 ændredes grundloven, så valgbarhed og ret til en plads i landstinget næsten kun var muligt at opnå for godsejere. Dette ophævedes igen i 1915, hvor kvinderne ligeledes fik valgret. Landstinget forsvandt ved den sidste grundlovsændring i 1953, hvor ombudsmandsinstitutionen også blev indført.

Grundloven består af 11 afsnit, omhandlende bl.a. regeringen, folketinget, folkekirken, regentens stilling og beføjelser, valgbestemmelser m. v.

Repeats every year until Wed Jun 05 2030 .
05.06.2009 (Hele dagen)
05.06.2010 (Hele dagen)
05.06.2011 (Hele dagen)
05.06.2012 (Hele dagen)
05.06.2013 (Hele dagen)
05.06.2014 (Hele dagen)
05.06.2015 (Hele dagen)
05.06.2016 (Hele dagen)
05.06.2017 (Hele dagen)
05.06.2018 (Hele dagen)
05.06.2019 (Hele dagen)
05.06.2020 (Hele dagen)
05.06.2021 (Hele dagen)
05.06.2022 (Hele dagen)
05.06.2023 (Hele dagen)
05.06.2024 (Hele dagen)
05.06.2025 (Hele dagen)
05.06.2026 (Hele dagen)
05.06.2027 (Hele dagen)
05.06.2028 (Hele dagen)
05.06.2029 (Hele dagen)
05.06.2030 (Hele dagen)