Divisionsledelse

Divisionsrådsmøde 2014

Divisionsrådsmøde 2014Årets generalforsamling - divisionsrådsmødet - i Kong Knud Division er torsdag d. 29. april 2014, kl. 19.00 - 21.30. Ligesom sidste år skal vi være i Odense Kultur- og Fritidshus i Bolbro.

29.04.2014 - 19:00 - 21:30
Sted: 
Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V
Arrangør: 
Divisionsledelsen

Kim Larsen i Den Fynske Landsby

22.06.2013 - 18:00 - 22:30
Sted: 
Den Fynske Landsby
Arrangør: 
Divisionsledelsen

Referat fra ordinært divsionsrådsmøde 2013

Referat fra divisionsrådsmødeSå er referatet fra det ordinære divisionsrådsmøde 11. april 2013 kommet.

Der er truffet mange beslutninger på mødet, især omkring divisionens økonomi, hvilket gør referatet til decideret interessant læsning, da det er vores alle sammens besiddelser (hytter og grunde), der jongleres med for tiden.

Og så investeres der massivt i fremtiden i form af opgraderede hytter og øget tilskud til lederuddannelse.

Referat fra ekstraordinært Divisionsrådsmøde

Der er afholdt ekstraordinært divisionsrådsmøde i Kong Knud Division den 12. marts 2013.

Mødet skulle beslutte hvad der skal ske med divisionens mange besiddelser - skal de sælges, vedligeholdes, opgraderes.

Her er referatet fra mødet.

Divisionsrådsmøde

Indkaldelse til Divisionsrådsmøde.

Divisionsrådsmødet er Kong Knud Divisions årlige generalforsamling, dvs. divisionens øverste myndighed.

Alle grupper i divisionen har mulighed for at deltage med stemmeret på mødet, mens øvrige interesserede er velkomne til at deltage, men uden stemmeret.

Dagsorden

 

11.04.2013 - 19:00 - 21:30
Sted: 
Odense Kultur og fritidshus, Stadionvej 50, indg. F, St. 5200 Odense V
Arrangør: 
Divisionsledelsen.

Ekstraordinært Divisionsrådsmøde

 

Hermed indkaldes til ekstraordinært divisionsrådsmøde.

Divisionsledelsen ønsker en tilkendegivelse fra divsionsrådet om hytternes fremtid.

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30. i Frie Fugles hytte, Lisesmindevej 3 c, 5230 Odense M.

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af muligheder for divisionens hytter og grunde. Se bilag.
 3. Eventuelt.

Bilag

Fremtid for divisionens hytter og grunde.

Divisionen ejer følgende hytter og grunde:

12.03.2013 - 19:30 - 22:00
Sted: 
Lisesmindevej 3 C, 5230 odense M
Arrangør: 
Divisionsledelsen

Referat fra Divisionsrådsmøde 12.4.2012

Referat fra Divisionsrådsmøde12. april blev der holdt generalforsamling - Divisionsrådsmøde - i Kong Knud Division. Nu er referatet fra mødet kommet.

Der var god aktivitet på mødet, masser af gode spørgsmål, og det vidner om engagerede mødedeltagere, der tager deres opgave alvorligt.

Divisionsrådsmødet er divisionens øverste myndighed, ligesom Grupperådsmødet - der er gruppernes generalforsamling - er gruppernes øverste myndighed. Det er her planer og økonomi godkendes, hvorefter divisionsledelsen så har ansvaret for at planerne føres ud i livet og økonomien holdes som aftalt.

Divisionsrådsmøde

Dagsorden

Det er tid til Kong Knud Divisions årlige generalforsamling (divisionsrådsmøde). Alle grupper har på deres egne generalforsamlinger (grupperådsmøder) valgt op til fem repræsentanter fra gruppen, der kan deltage på divisionsrådsmødet.

På mødet kan du høre om hvad der er sket det seneste for de blå spejdere i Odense og Otterup og hvad planerne er for det kommende år.

Som spejder i Kong Knud Division er DU divisionen. Derfor er DU med til at bestemme hvad der skal ske i og med Kong Knud Division. Det er en mulighed du skal gøre brug af.

Mød op til divisionsrådsmødet. Det er vældigt hyggeligt, der er en god og uformel, afslappet stemning og som regel bliver man kun valgt til noget hvis man selv rækker hånden i vejret (og der plejer at være kandidater til de poster, der skal besættes).

12.04.2012 - 19:00 - 21:30
Sted: 
Odense kultur og fritidshus Stadionvej 50 indg. F 5200 Odense V
Arrangør: 
Divisionsledelsen.

Børne- og ungdomsorganisationernes samråd i Odense kommune

Referat fra mødet den 22.11.2011

Afbud fra: Jens Jørn, Jørgen P og Helle

1.Siden sidst

Karin har været til møde med Rådgivende fritidsudvalg – dette udvalg fortsætter i 2012, der nedsættes et udvalg so skal arbejde med F skal arbejde med Fyns kultur, for derigennem at få andel i kulturpenge.

Fra samrådets side foreslås Poul Ove Juul som medlem i udvalget.

Der er købt en projektet, som udlånes genne Spejder Sport.

2.Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger

3.Fælles arrangement 2012

Der er kommet tilladelser om, at vi kan bruge Munke Mose 31.08. og 01.09.2012 til et fælles arrangement. Tanken er, at vi skal styrke det sammenhold, som vi forhåbentlig har fået ved at deltage i 2012-lejren, På den lejr, skal vi alle bo i samme underlejr.

Forslag til et tema for dagen: OL, som i vort tilfælde betyder Odense Lege. Der har lige været OL i London.

12 timers grundkursus i førstehjælp

 

FørstehjælpBUS I ODENSE AFHOLDER

12 TIMERS GRUNDKURSUS I FØRSTEHJÆLP

Kurset henvender sig til ledere og spejdere over 15 år.

Kurset holdes over 4 aftener af 3 timer.

Kurset omhandler:

 

 • Snitsår
 • Standsning af blødning
 • Forbrænding
 • Hjernerystelse
 • Forbinding
 • Kunstig åndedræt
 • Hjertemassage
 • Og meget mere

 

Det består både af teori og praksis. Der udleveres kursusmateriale.

Ved gennemførelse af kurset (alle 12 timer og beståede færdigheder) udleveres kursusbevis.

Instruktør fra Dansk Røde Kors.

Kurset afholdes følgende tirsdage: 8/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 2011.

Tid: kl. 19.00 til 22.00. med en enkelt pause. Arrangørerne står for kaffe og brød.

Repeats every week until Wed Nov 30 2011 .
08.11.2011 - 19:00 - 22:00
15.11.2011 - 19:00 - 22:00
22.11.2011 - 19:00 - 22:00
29.11.2011 - 19:00 - 22:00
Sted: 
Dansk Røde Kors' lokaler, Stadionvej 47, Bolbro, 5200 Odense V
Arrangør: 
BUS